Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in D:\Sites\web_92156160797853098194117\www\wp-content\plugins\dynamic-to-top\inc\cssmin-v3.0.1.php on line 2222
Provozní řád
Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in D:\Sites\web_92156160797853098194117\www\wp-content\themes\spacious\inc\functions.php on line 322

PROVOZNÍ ŘÁD FITCENTRA HEAT TEAM

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název firmy: Fitcentrum HEAT TEAM
Provozovatel a odpovědný vedoucí: Silvie Vavřičková
Adresa provozovny: Havířov Podlesí
Mobil: 604 430 191
IČ: 03613208

ÚDAJE O PROVOZOVATELI FITCENTRA

KAPACITA:
Při 100% vytížení: 10 osob
PROVOZNÍ DOBA :
Po-Ne : dle rozvrhu
VYTÁPĚNÍ, ROZVODY VODY:
vytápění fitcentra s regulovanou teplotou 15°-22°C, fitcentrum je napojeno na veřejný vodovod pitné vody a rozvod TUV, provozuje pronajímatel
VĚTRÁNÍ:
výklopná okna, klimatizace, v šatnách ventilátor
OSVĚTLENÍ:
Kombinované zářivkové a žárovkové s možností samostatného spínání druhu osvětlení
MÍSTNOSTI KOMPLEXU:
Místnost fitcentrum
šatna muži
šatna ženy
WC
Recepce
ZNAČKA STROJŮ:
Maxerrunner
ZAMĚŘENÍ FITCENTRA:
Činnost fitcentra je zaměřena na H.E.A.T. Program, využívá speciálního běžícího pásu Maxerrunner®, který dokáže jednoduchým řízením plynule měnit sklon roviny až do imitace chůze a běhu v samotném horském terénu.

PRVNÍ POMOC A HYGIENA PROVOZU
Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.
Úrazy návštěvníků, stejně jako údaje o použití a spotřebě léků, popř. jiného zdravotnického materiálu, jsou zaznamenávány do deníku, který je stále v lékárničce.
Provozovatel fitcentra odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny úklidové a dezinfekční práce.
Nářadí se desinfikuje otíráním vlhkým šátkem s roztokem dezinfekčního prostředku v rámci týdenního úklidu.

PROVOZNÍ PODMÍNKY

1. Klienti fitcentra jsou si vědomi toho, že fitness programy vyžadují fyzickou námahu, která může být náročná a může způsobit zranění. Také jsou si plně vědomi rizik a úskalí s tímto spojených. Klienti se zaručují, že jsou fyzicky zdraví a nejsou si vědomi žádných zdravotních překážek, které by jim mohly bránit v plné účasti na cvičeních provozovaných v zařízení fitcentra. Klienti souhlasí s převzetím plné zodpovědnosti za jakákoliv rizika zranění či škody, známé či neznámé, které by mohli utrpět v důsledku své účasti při cvičeních v provozovně fitcentra. Účastník cvičebních lekcí pod vedením kvalifikovaných instruktorů prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se cvičení účastní na vlastní odpovědnost a vlastní riziko.

2. Klienti fitcentra se objednávají na lekce elektronickým rezervačním systémem, osobně na recepci nebo telefonicky. Objednávka je považována za závaznou. V případě, že se klient nemůže lekce zúčastnit, je povinen se telefonicky odhlásit a to nejlépe do doby, která je uvedena u každé lekcí. V případě opakovaně nezrušené lekce na objednané programy si vyhrazujeme právo přijímat další objednávky pouze po zaplacení částky za lekce předem resp. při objednání.

3. Na lekci se klient dostaví minimálně 10 min. před začátkem. Po uplynutí této doby je recepční oprávněn nechat rezervaci jinému klientovi.

4. Šatní skříně nejsou trezor, proto si cenné věci nenechávejte ve skříňkách, ale u obsluhy v recepci. V případě ztráty těchto věcí ze šatní skříně, nenese provozovatel fitcentra zodpovědnost.

5. Vstup do fitcentra je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi se světlou podrážkou a ve vhodném pro cvičení určeném sportovním oblečení. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení a jiných větších věcí (např. batohů či kabel) je mimo prostor šatny je zakázáno.

6. Cvičenci užívají prostory fitcentra pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

7. V případě, že cvičenec či jeho doprovod způsobí hmotnou škodu na majetku či vybavení fitcentra, bude po něm požadována náhrada v plné výši.

8. V šatnách a ve sprchách jsou klienti povinni udržovat pořádek a základní hygienická pravidla.

9. Pro občerstvení při lekci klienti zásadně používají pouze originální plastové láhve. Jiné láhve zejména větších rozměrů ničí košíky na strojích, které na ně nejsou uzpůsobené. Používání skleněných lahví není dovoleno.

10. V celém prostoru fitcentra platí přísný zákaz konzumování potravin, kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor fitcentra zakázán.

11. Po skončení lekce všichni otřou svůj stroj čisticími prostředky, které mají v sále k dispozici a uvedou stroje do výchozí polohy.

12. Jakékoliv závady na označeném stroji či v šatnách hlaste prosím neprodleně přítomnému instruktorovi.

13. V případě výpadku elektrického proudu jsou cvičenci povinni neprodleně opustit veškeré prostory fitcentra.

14. Účastník zaplacením vstupného na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedenými podmínkami.

15. Při změně podmínek provozu, či změně způsobu užívání bude schválen dodatek interního předpisu.

V Havířově, 8.12.2014